Inzet van Kwaliteit

 

Klanten

Als gevolg van ziekte, zwangerschap, achterstanden of specifieke projecten kan tijdelijk behoefte aan extra personeel ontstaan. Interim Consultants van Wew2Dow2Finance kunnen u in dergelijke situaties ondersteunen. Wij hebben een bewezen track-record bij het oplossen van uitdagingen op gebied van finance en Control binnen vele branches. Bij inhuur van onze mensen geldt:

  • 5 werkdagen op proef: bij 'geen klik / match' in de eerste week, dan geen factuur;
  • geen tariefsverhoging bij eventuele opdrachtverlenging;
  • het contract is op dagbasis opzegbaar;
  • scherp uurtarief / goede kwaliteit.

Wew2Dow2Finance bouwt met opdrachtgevers duurzame relaties op door integriteit en openheid te combineren met expertise en hard werken. Onze inzet gaat daarbij veel verder dan het beschikbaar stellen van menselijk potentieel. Wij gaan niet uit van een inspanningsverplichting, maar committeren ons onvoorwaardelijk aan resultaat!

Op korte termijn hebben wij weer een aantal goede medewerkers beschikbaar, klik op deze link om hun CV's te bekijken.