Inzet van Kwaliteit

 

Procedure

Wij kennen 2 vormen van dienstverlening bij werving & selectie trajecten: Search en Exclusive Search.

Search

Wij zoeken de geschikte kandidaten door ons netwerk te raadplegen, uitgebreid te zoeken in onze database en door middel van online kanalen (websites en matching sites). Dit allemaal op basis van “no cure, no pay”, u betaalt pas op het moment dat u de kandidaat in dienst neemt. Eventueel worden de kanalen uitgebreid (in overleg met u) door te adverteren in de diverse media. Binnen Search kennen we 2 vormen van aanlevering aan de klant: Vast en Detavast.

  1. Vast: u neemt de kandidaat direct in dienst en Wew2Dow2Finance factureert een fee (in twee termijnen, één bij aanname en één na afloop van de proefperiode);
  2. Detavast: de geselecteerde kandidaat start op basis van detachering bij uw organisatie. Wew2Dow2Finance factureert een uurtarief waarin alle personele kosten zijn ingebrepen. Na de afgesproken periode van inhuur, kan de medewerker kosteloos overgenomen worden.

Exclusive Search

Wij spreken een periode af waarin Wew2Dow2Finance exclusief zoekt voor de opdrachtgever. Gedurende deze periode is Wew2Dow2Finance de enige partij die u helpt bij het invullen van de openstaande vacature. Voor ons neemt hierdoor de kans op succes toe, voor u vertaalt dit zich in een lagere wervingsfee.

Samen bespreken we het traject dat we gaan afleggen om de ideale kandidaat te vinden. Naast de gebruikelijke wegen (netwerk, database en media) gaan we ook actief kandidaten benaderen waarvan we weten dat ze excelleren in hun huidige functie. Dit uiteraard allemaal onder uiterste discretie. Dit allemaal op basis van “no cure, no pay”, u betaalt pas op het moment dat u de kandidaat in dienst neemt. Eventueel worden de kanalen uitgebreid (in overleg met u) door te adverteren in de diverse media. Ook binnen Exclusive Search kan de kandidaat direct vast worden aangenomen of na een periode van detachering (detavast).

Wew2Dow2Finance hanteert de volgende werkwijze bij het invullen van uw vacatures:

  • Bespreken eisen / wensen met opdrachtgever alsmede overeenstemming over de te hanteren search methodiek en eventuele vorm van in dienst treden;
  • Zoeken / spreken / screenen / voorstellen kandidaten;
  • Gespreksrondes / assessment (in overleg) / afstemmen startmoment;
  • Einde proeftijd: evaluatiemoment waarin de kwaliteit van de kandidaat alsmede de samenwerking met Wew2Dow2Finance wordt besproken.